Naše aktivity

Můžete si vybrat z následujících aktivit.

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ

Zvážení s analýzou aktivní tělesné hmoty, vody a tělesného tuku; vytištění/odeslání výsledků na e-mailovou adresu.

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ S INTERPRETACÍ

Zvážení s analýzou aktivní tělesné hmoty, vody a tělesného tuku; vytištění/odeslání výsledků na e-mailovou adresu + interpretace výsledků (vysvětlení základních pojmů).

KONZULTACE JÍDELNÍČKU A ŽIVOTNÍHO STYLU

Rozbor přineseného jídelníčku event. vysvětlení možností snižování hmotnosti v praxi. Návrh optimálních změn (30 min.)

KONZULTACE SE ZMĚŘENÍM + INTERPRETACÍ

Změření tělesného složení a rozbor přineseného jídelníčku. Možnost navázání intenzivnější spolupráce. V případě vstupu do tříměsíčního programu sleva 500 Kč (počítá se jako první návštěva) (45–60 min.).

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM INDIVIDUÁLNÍ

Osvojení si návyků vedoucích k redukci a zlepšení zdravotního stavu. Zavedení monitoringu stravy, možnost zapůjčení náramku pro monitoring pohybu. 6 osobních návštěv s měřením + online dohled minimálně 1× týdně v průběhu 12 týdnů. Možnost navazujícího programu.

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM SKUPINOVÝ

Osvojení si návyků vedoucích k redukci a zlepšení zdravotního stavu ve skupině 2-5 lidí. Zavedení monitoringu stravy, možnost zapůjčení náramku pro monitoring pohybu. 6 osobních návštěv s měřením + on-line dohled minimálně 1× týdně v průběhu 12 týdnů. Možnost navazujícího programu.

5

Koutků

14

Profesionálů

62

Klientů

148

Realizovaných aktivit