„Snížení váhy je snížení rizik.“

Projekt ObeRisk představuje síť nutričních terapeutů a lékařů, kteří se společně starají o pacienty s nadváhou a obezitou a poskytují jim tak odbornou péči a poradenství.

Pro co nejlepší dostupnost se tento projekt postupně rozšiřuje do více krajů a měst a jedním takovým místem se stalo nově od roku 2021 i Kladno. Konzultace s nutriční terapeutkou probíhají v prostorách ordinace dětského lékaře MUDr. Svatavy Janouškové v centru města (u nemocnice).

Obrátit se na nás můžete v případě, že s redukcí hmotnosti již zkušenosti máte nebo se změnou svého životního stylu teprve začínáte. Vybrat si můžete z řady aktivit - od měření složení těla po redukční programy.

Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat na změnách svých dosavadních návyků, budeme se na Vás těšit.

Nabídka aktivit

Redukční programy

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM INDIVIDUÁLNÍ

Tříměsíční redukční program slouží k osvojení si návyků vedoucích k redukci a zlepšení zdravotního stavu. Během programu pracujeme intenzivně na analýze a úpravách stravování a pohybového režimu. Kromě toho se snažíme najít hlubší souvislosti, které doposud dlouhodobé redukci hmotnosti bránily. Naše postupy nejsou založeny na předávání přesných předpisů diet, ani na zákazech, ale na domlouvání akceptovatelných kompromisů a malých (ale efektivních) změn. Naši pacienti mohou potvrdit, že za výskyt méně vhodných potraviny v jídelníčku nikoho nesoudíme, ale snažíme se společně najít důvod jejich konzumace a vhodné řešení. Program se skládá z 5 osobních konzultací, během kterých vždy probíhá i měření tělesného složení. Mezi osobními konzultacemi jsme s vámi v kontaktu online – prohlížíme a komentujeme jídelníček, po domluvě si můžeme i krátce zavolat. Navíc vám po dobu prvního programu zapůjčíme náramkový krokoměr pro sledování vaší pohybové aktivity.

TŘÍMĚSÍČNÍ PROGRAM NAVAZUJÍCÍ

Po ukončení základního programu lze pokračovat navazujícím tříměsíčním programem se 3konzultacemi (1× za měsíc), který pomůže nastavený režim upevnit.

Diagnostika

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ

Změříme vás na moderním přístrojiTanita, který analyzuje aktuální tělesné složení. Jedná se o bioimpedanční metodu, která je založena na měření odporu (vodivosti) jednotlivých tkání (svalová tkáň obsahuje více vody, a proto výborně vede elektrický proud, zatímco tuková tkáň funguje spíše jako izolant).

Kompletní výsledky vám vytiskneme a pošleme na e-mailovou adresu. V rámci interpretace výsledků vám vysvětlíme, co jednotlivé hodnoty znamenají, a jak se dají ovlivnit. Velkou výhodou je i možnost porovnání vašich výsledků z více měření.

Výsledky měření tělesného složení

 • Mimo- a vnitrobuněčná tekutina
 • Bazální metabolismus
 • Kostní hmota (kg)
 • Hodnocení fyzické kondice
 • Metabolický věk
 • Rozsah cílových hodnot
 • Grafy vývoje hodnot
 • Analýza tuku a svalové hmoty
 • Hmotnost
 • BMI
 • Tělesný tuk
 • Útrobní tuk
 • Netučná tkáň
 • Celková svalová hmota
 • Kosterní svalová hmota
 • Tělesná tekutina

UPOZORNĚNÍ:
Měření není možné u těhotných a jedinců s kardiostimulátorem.

Pro co nejpřesnější výsledek měření je vhodné splnit tyto podmínky:

 • 3–4 hodin před měřením nejezte, poslední jídlo by mělo být lehké
 • Od posledního jídla pijte už jen čistou vodu, nepijte alkohol, kávu ani černý/zelený čaj
 • Ráno nekuřte, ani neužívejte žádné nikotinové výrobky
 • 24 hodin před měřením nevykonávejte náročnější pohybovou aktivitu (necvičte)
 • Přijďte v klidu s dostatečným předstihem (fyzické i psychické napětí ovlivňuje měření)

Konzultace jídelníčku a životního stylu

Pokud uvážíte, že tříměsíční program pro vás není vhodný nebo si tím nejste jistí, můžete přijít na jednu nebo více jednorázových konzultací.

Konzultace probíhá 60 minut a je jen na vás, jakému tématu tento čas budete chtít věnovat. Nejlepšího efektu konzultace dosáhneme, pokud si s sebou přinesete zápis vašeho jídelníčku. Díky němu můžeme pracovat individuálně a navrhnout změny vhodné přímo pro vás. Bez zapsaného jídelníčku můžeme probrat obecnější zásady a zodpovědět některé vaše otázky.

Jak na kvalitní zápis jídelníčku?

 • Zapisovat můžete na papír nebo elektronicky pomocí KalorickéTabulky.cz
 • Zapisujte vše, co sníte, a to hned po konzumaci
 • Uvádějte čas konzumace a množství potravin v gramech (kusech)
 • Zapisujte i nápoje
 • Přineste alespoň týdenní záznam včetně víkendů

Ceník

 
MĚŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ S INTERPRETACÍ VÝSLEDKŮ 350 Kč
KONZULTACE JÍDELNÍČKU S MĚŘENÍM TĚLESNÉHO SLOŽENÍ800 Kč
TŘÍMĚSÍČNÍ REDUKČNÍ PROGRAM3 690 Kč
NAVAZUJÍCÍ TŘÍMĚSÍČNÍ REDUKČNÍ PROGRAM1 890 Kč
NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE1 500 Kč
NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE V RÁMCI TŘÍMĚSÍČNÍHO PROGRAMU1 000 Kč
 

Další

Než začnete hubnout

Chcete být na první konzultace lépe připraveni? Přečtěte si tento edukační materiál.

Graf váhy

Víte, jak se vyvíjela vaše váha v průběhu života? Zkuste si důležité momenty zaznamenat do tohoto grafu.

 

Měření složení těla

Vše, co potřebujete vědět před měřením.

Manuál úspěšného hubnutí

Odborná kniha založená na dlouholetých zkušenostech autorů s pacienty s nadváhou a obezitou.

 

Obesity NEWS

Zpravodajský portál pro prevenci a léčbu obezity.

Kontakt

Bc. Nikola Křesáková

Bc. Nikola Křesáková

Absolventka bakalářského studia v oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě UK. Nyní studuje navazující magisterský obor Výživa dospělých a dětí. Působí zároveň na III. interní klinice VFN v Praze, kde se věnuje především obezitě a diabetu a v projektu Oberisk na Kladně.

Mgr. Barbora Patková

Mgr. Barbora Patková

Absolventka bakalářského a navazujícího magisterského studia v oboru Nutriční terapeut a Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK. Současně působí také na III. Interní klinice VFN v Praze a v rámci 1. LF  UK.

Adresa

MUDr. Svatava Janoušková
K nemocnici 1942, Kladno

Objednávky

Bc. Nikola Křesáková – nutriční terapeutka
e-mail: nikola.kresakova@medispo.net
tel: 777 715 634